Sake

Yuki No Bosha Junmai Ginjo Nigori

Junmai Gingo

300 ML

$20.99

Product Description

Yuki No Bosha Junmai Ginjo Nigori

Details

Varietal: Junmai Gingo

Region: Japan