Sake

YUKI NO BOSHA NIGORI .300

Junmai Gingo

300 ML

$20.99

Product Description

YUKI NO BOSHA NIGORI .300

Details

Varietal: Junmai Gingo

Region: Japan