Rose

Penya Rose-Grenache Noir-Syrah

Rose

750 ML

$10.49

Product Description

Penya Rose-Grenache Noir-Syrah

Details

Varietal: Rose

Region: Cotes Catalans