Sake

OKUNOMATSU TOKUBETSU

Tokubetsu Junmai Nigori

300 ML

$11.99

Product Description

OKUNOMATSU TOKUBETSU

Details

Varietal: Tokubetsu Junmai Nigori

Region: Japan