Lambic

LINDEMANS KRIEK 25OZ

Lambic Fruit

750 ML

1 bottle

$10.49

Product Description

Originally it was sweet and sour drink obtained by adding fresh cherries to halfjonge lambic. Het toevoegen van fruit zorgde voor een nieuwe fermentatie in de eiken vaten. Adding fruits brought about a new fermentation in oak barrels. Na 8 tot 12 maanden bleven van de krieken enkel de pitten en pellen over en was de Kriekenlambiek klaar om gefilterd en gebotteld te worden. After 8 to 12 months of the cherries were the only seeds and peeling on the Kriekenlambiek and was ready to be filtered and bottled. Deze methode geeft een eerder zuur en minder fruitig bier. This method gives a more acidic and less fruity beer. Door de beperkte beschikbaarheid van de echte "Schaarbeekse Krieken" evenals om een meer fruitig en minder zuur bier te brouwen, ontwikkelde brouwerij Lindemans een unieke natuurlijke methode. Due to the limited availability of the real "Skimmer Krieken" as well as a more fruity and less acidic beer brewing, brewery Lindemans developed a unique natural method. Hierbij maakt ze gebruik van vers geperst kriekensap, niet geconcentreerd en ongezoet, dat gemengd wordt met zorgvuldig geselecteerde lambiek met een gewogen gemiddelde leeftijd van ten minste één jaar en waarvan de oudste gedurende ten minste drie jaar in houten vaten heeft gerijpt. Here, she uses fresh squeezed kriekensap not concentrated and not sweetened, which is mixed with carefully selected lambic with a weighted average age of at least a year and whose oldest for at least three years in wooden barrels has matured. Het sap wordt enige tijd in vaten gemacereerd met de lambiek voordat het mengsel afgevuld wordt op fles. The juice is some time in barrels carried by the lambic before the mixture is filled in the bottle. Typische gerechten met dit bier zijn "boterhammen met plattekaas" of "konijn met kriek ". Typical dishes with this beer "sandwiches with plattekaas" or "rabbit with Kriek." Het kan zelfs als basis dienen voor kriek sorbet, of eenvoudig als aperitief gedronken worden. It can even serve as a basis for cherry sorbet, or simply drunk as an aperitif.

Details

Varietal: Lambic Fruit

Region: Belgium